Visie

Mensen en/in organisaties in beweging zetten richting resultaat. Wil je beweging in je organisatie? Een ambitie realiseren, een doel nastreven. Kijk dan eerst naar je mensen. Weten de mensen welke beweging je wil maken en welke intentie daaronder ligt? Werken mensen met plezier en fijn samen? Laat mensen voelen wat de beweging is, wat dit voor hen betekent en wat ze daarvoor nodig hebben. Vanuit vertrouwen en openheid (samen) werken vergroot het werkplezier van mensen en daarmee de succesvolle bijdrage. Mensen die kunnen excelleren op hun talenten, excelleren voor de organisatie, een fijne samenwerking en bijdrage aan resultaten.

Door mijn open houding, intuïtie en nieuwsgierigheid ga ik het contact met mensen aan. Ik zet mezelf 100% in: liefdevol confronterend en creatief om in beweging te zetten. Dit kan zijn: de manier waarop je kijkt, een vraagstuk verder brengen, patronen ontdekken tussen mensen. Mijn aanpak zorgt ervoor dat zaken vanuit een ander, breder perspectief bekeken worden en daardoor nieuwe wegen zichtbaar worden, waarop stappen kunnen worden gezet.