Diensten

Teamontwikkeling – en begeleiding

Aan de slag met vraagstukken in een team: Aanwezige expertise en kwaliteiten in het team beter benutten. Een team dat graag en goed met elkaar samenwerkt. Waar openheid en vertrouwen is. Omdat dit het team effectiever maakt. De (soms zichtbare, voelbare) spanning tussen mensen in het team onderzoeken, aankijken, helpen oplossen. Zit de spanning tussen de mensen? En waar is de spanning ontstaan? Is de opdracht waarvoor dit team samengesteld is helder. Worden de randvoorwaarden, het kader, de uitgangspunten door iedereen hetzelfde gezien en beleefd. Ik werk met systeeminterventies, deep democracy, interactiepatronen, ervaringsgericht, met hoofd en hart.

Organisatieadvies​

Als organisatieadviseur werk ik graag aan vraagstukken over (persoonlijk) leiderschap, cultuurontwikkeling, talentmanagement en ontwikkeling, strategische personeelsontwikkeling, L&D. Ik adviseer, realiseer, begeleid, train en coach om beweging en ontwikkeling in de organisatie te creëren. Dit doe ik altijd vanuit verbinding en betrokkenheid.

Interim

Meewerken aan duurzame beweging en ontwikkeling in een organisatie. Een rol waarin talent en ervaring gevraagd wordt om initiatief te nemen, een ontwerp te maken of te vertalen, strategisch en tactisch te adviseren, mensen/teams te coachen, begeleiden. Ik ben inzetbaar voor een of meerdere dagen per week, voor een periode van 3 maanden tot een jaar. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de rol van manager, businesspartner, adviseur, programmamanager. Ik heb ervaring in (zakelijke) dienstverlening, consultancy organisaties, non-profit organisaties waaronder de zorg en overheid.