"Het leven is beweging, door beweging ontstaat ontwikkeling, er is altijd in alles die eerste stap"

Teamontwikkeling

Aan de slag met vraagstukken in een team: Aanwezige expertise en kwaliteiten in het team beter benutten.

Organisatieadvies

Ik adviseer, realiseer, begeleid, train en coach om beweging en ontwikkeling in de organisatie te creëren.

Interim

Meewerken aan beweging en ontwikkeling in een organisatie. Een rol waarin talent en ervaring gevraagd wordt om initiatief te nemen

Over mij

Van natura houd ik van ‘beweging’, ik ben een gevoelsmens. Als kind zat ik al altijd te wiebelen op schoot. Ik kon niet stilzitten, was beweeglijk en creatief, en deed graag verschillende dingen.

Mijn visie

Mensen en/in organisaties in beweging zetten richting resultaat. Wil je beweging in je organisatie? Een ambitie realiseren, een doel nastreven. Kijk dan eerst naar je mensen. Weten de mensen welke beweging je wil maken en welke intentie daaronder ligt?